Sperm testi nedir ?

Sperm testi nedir ?

Spermiyogram nedir?

Spermiogram (semen analizi, semen analizi, semen analizi, semen analizi) meni miktarını, şeklini, hareketini değerlendirmek için yapılan bir testtir.

Meni testi

Sperm sayısı, normal spermin anormal sperme oranı ve iyi motiliteye sahip sperm sayısı değerlendirilir.

Ayrıca meni örneğinin miktarı, pH, renk, lökosit varlığı, fruktoz miktarı, sıvılaşma gibi özellikler değerlendirilir.

Sperm hareketliliği belirli bir zamanda kontrol edilir. Sınıflandırma, hareketin türüne göre yapılır. Cinsel perhizden 2-5 gün sonra.

Semen örneği en geç 1 saat sonra laboratuvara teslim edilmeli, tercihen semen örneği laboratuvara yakın bir yerde sağlanmalıdır.

Bu amaçla kısırlık merkezlerinde sperm örneklerinin alınabileceği bir alan ayrılmıştır.

Semen değerlendirme kriterleri değişebilir. Kruger testi, sperm deformitelerini dikkate alan bir değerlendirme yöntemidir.

Özel boyamadan sonra spermin şeklinin (morfolojisinin) özellikleri incelenebilir ve sperm örneğinin doğurganlığı belirlenebilir.

Semen analizi sonuçlarına göre en doğru kararı verebilmek için 1-2 ay aralıklarla en az 2 farklı semen örneğinin incelenmesi gerekir.

Semen analizinde doğurganlık sorunu bulunursa, erkeğin fiziksel ve hormonal muayenesine başlanır. Sperm üretim döngüsü 2-3 ayda bir tekrarlanır. Böylece ortaya çıkan sperm 2-3 ay sonra meniye bırakılacaktır.

Aynı şekilde kişinin karşılaştığı zararlı faktörler veya tedavi için kullanılan ilaçlar da 3 ay içerisinde sperm üretimini etkileyebilir.

Semen analizi sonuçları değerlendirilirken bu süreç göz önünde bulundurulmalıdır.

Normal sperm analiz değerleri

 • Hacim 1.5-5.0 ml arasında olmalıdır
 • Ph: 7.2’den fazla”
 • 2” den az viskozite
 • 20 milyon / ml’den fazla sperm konsantrasyonu.
 • Hareket yüzdesi (a + b) %50’den büyük olmalıdır (a: hızlı ileri), (b: yavaş ileri)
 • Morfoloji %30’dan fazla normal (WHO)
 • %14’ten fazla normal (STRUCT KRUGER)
 • Lökosit sayısı 1 milyon/ml’den az olmalıdır

Semen analizinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

 • 3-4 günlük cinsel perhizden sonra meni verilmesi idealdir. Yoksunluğun uzun süreli devamı, aldatıcı derecede yüksek sperm sayısına ve hareketliliğin azalmasına neden olabilir. Yoksunluk süresini 3-4 günden kısa tutmak da aldatıcı olabilir, bu da sperm sayısının azalmasına ve hareketli sperm oranının artmasına neden olabilir. Yani semen analizinden 3-4 gün önce boşalmamış olmalısınız.
 • Sperm örneği almadan önce idrar tamamen temizlenmelidir.
 • Sperm örneği vermeden önce eller sabunlu su ile yıkanmalı, bol su ile durulanmalı ve ardından kurulanmalıdır.
 • Meni örneği mastürbasyon ile verilmelidir. Bu işlem sırasında kayganlaştırıcı (sabun, tükürük, yağ, vazelin vb.) veya prezervatif kullanmayınız.
 • Sperm örneğinin toplanacağı kaplar sterildir. Kabın içi ve kapağı birbirine değmemelidir.
 • Penisten gelen tüm menüler kabın içine girilmelidir. Bu kaza sonucu gerçekleşirse, çalışanlar bilgilendirilmelidir.
 • Sperm örneği, oda veya vücut sıcaklığında yarım saat güneş ışığı görmeyecek şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Sperm analizi terimleri

 • NORMOZOOSPERMI: miktar, hareket ve şekil olarak normal sperm.
 • ASPERMIA: Boşalma (meni) hiç gitmez.
 • AZOOSPERMY: Meni boşalır, ancak içinde sperm yoktur.
 • OLİGOSPERTMİ: 20 milyon/ml’den az meni denir.
 • YÜKSEK OLİGOSPERTMİ: 5 milyon/ml’den az meni.
 • ASTENOSPERMİ: Sperm motilitesi zayıftır.
 • TERATOZOOSPERMI: Kruger kriterlerine göre normal sperm sayısı %14’ün altında olan spermler için kullanılır.
 • POLİSPERMİ: Sperm sayısı 250 milyonun üzerindedir.
 • HİPOSPERMİ: Sperm hacmi normalden azdır.
 • HİPERPERMİ: Sperm hacmi normalden fazladır.
 • OLİGOASTENOZOOSPERMİ: Hem miktar hem de hareket açısından normalin altında olan meni örneklerinde kullanılır.
 • OLİGOTERATOZOOSPERMİ: Hem miktar hem de morfolojik yapı olarak normal değerlerin altında olan meni numuneleri için kullanılır.
 • OLİGOASTENOTERATOZOOSPERMİ: Hem hareket hem de morfolojik yapı açısından normalin altında olan meni örneklerinde kullanılır.