İlk üç ayda bebeklerin beyin gelişimi!

İnsan beyninin doğumdan hemen sonra büyümesi ve yaşamın ilk üç ayında bir yetişkinin yarısına ulaşması muhtemeldir.

En son tarama teknolojisi, araştırmacıların erkek çocukların beyninin kızlara göre daha hızlı büyüdüğünü belirlemesine olanak sağladı.

Hareketlerden sorumlu alanlar en hızlı büyür. Ezberle ilgili alanlar daha yavaş büyür.

Bilim adamları, bu verilerin otizm gibi gelişimsel kusurların erken belirtilerini teşhis etmeye yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

Gelişim ne kadar olur ?

Yüzyıllar boyunca doktorlar beyin gelişimini bir mezura ve bir çocuğun kafasının çevresi ile değerlendirdiler.

Normdan sapmalar, malformasyonlara işaret edebileceğinden titiz gözlemlerin konusudur.

Bununla birlikte, kafatasının şekli farklı olabilir, bu nedenle mezura her zaman doğru bilgi vermez.

California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, doğumdan üç aya kadar 87 sağlıklı bebeğin beyinlerini taradı.

En hızlı büyümenin doğumdan hemen sonra gerçekleştiği ortaya çıktı. Yenidoğanlarda beyin günde %1 oranında büyür. Üç aylıktan itibaren büyüme günlük %0,4’e yavaşlar.

Araştırmacılara göre, beynin belirli bölümlerinin büyüme yörüngesi hakkında bilgi, erken malformasyonların nasıl oluştuğunu anlamaya yardımcı olabilir.

Beyincik yani hareketten sorumlu bölgenin en hızlı büyüdüğü ve üç ayda ikiye katlandığı ortaya çıktı. En yavaş büyüyen, ezberden sorumlu olan hipokampustur.

Bilim adamlarına göre bu, çocuğun beyninin farklı bölümlerinin gelişiminin önceliğini gösterir.

“İlk kez bir çocuğun beyin büyümesiyle ilgili doğru veriler yayınlandı. Bu veriler otopsiler sırasında veya ilkel tarama teknikleriyle değil, doğru teknolojiyle elde edildi” dedi.

Bilim insanı, “Çalışma bize bu önemli gelişim dönemi hakkında faydalı bilgiler verecek. Doğum öncesi ve doğum sırasındaki sapmalar nedeniyle çocuğun normal gelişiminin yaşamın ilk aylarında engellenebileceği biliniyor” diye ekledi.

Prematüre bebeklerde beyin, tam zamanından %4 daha küçüktür. Daha hızlı büyüme hızına rağmen, prematüre bebeklerin beyni, üç aylık zamanında doğan bebeklerin beyinlerinden hala %2 daha küçüktür.

Şimdi bilim adamları, hamilelik sırasında alkol ve uyuşturucu kullanımının bebeğin beyninin doğumdaki boyutunu etkileyip etkilemediğini bulmaya çalışacaklar.