Bronşit türleri belirtileri ve tedavisi

Bronşit – trakeadan pulmoner alveollere uzanan bronşların – kıkırdaklı tüplerin mukoza zarının enflamatuar lezyonları ile karakterize alt solunum yolu hastalığı. Enflamasyon bronş ağacının tamamını veya bir kısmını etkileyebilir. Pnömoniden farklı olarak alveolleri etkilemez.

Bronşit, tıbbi yardım almanın en yaygın nedenlerinden biridir.

Bronşitin çoğu nedeni virüsler (grip, parainfluenza, rinovirüsler vb.) ve bakterilerdir (pnömokoklar, Escherichia coli, streptokoklar vb.). Daha az yaygın olarak, bronşitin nedeni mantarlar, alerjenlerle temas veya toksik maddelerin solunmasıdır. Enfeksiyonun ana mekanizması – hava yoluyla, yani hasta bir kişiyle temas halinde enfekte tükürük damlalarının solunması (konuşma sırasında, öksürürken, hapşırırken). Hastalığın gelişimi genellikle soğumadan önce gelir.

Bronşitin ana semptomlarından bahsediyor: “Hastalık öksürük, sıklıkla ateş, göğüs ağrısı ve genel halsizlik ile kendini gösteriyor. Akciğerleri dinlerken kuru raller tespit edilebilir. Hastalık yaşlılarda daha şiddetli ve halsizdir.

Hastalığın en karakteristik tezahürü – öksürük, bazen öksürük nöbetleri, özellikle sabahları mukopürülan balgam salınımı ile. Hastalığın alevlenmesi, artan öksürük ve ateş ile ortaya çıkar. Akciğerleri dinlerken daha sık kuru raller belirlenir.

Hastalığın süresine göre bronşit akut ve kronik olarak ikiye ayrılır ve kronik bronşitin alevlenmesi akut bronşit ile aynı şey değildir.

Akut bronşit, çoğu durumda viral veya bakteriyel gibi bir enfeksiyonun neden olduğu yaygın bir hastalıktır, ancak genellikle sadece semptomatik tedavi vardır ve bakteriyel etiyoloji doğrulanmadıkça antibiyotik kullanımı gerekli değildir. Tüm akut bronşitlerin %90’ından fazlasının viral bir etiyolojisi olduğundan, hastalık genellikle bulaşıcıdır. Hastalık genellikle kış aylarında ortaya çıkar ve solunum yolu virüsleri ile ilişkilidir. Akut bronşit durumunda öksürük ve balgam genellikle 1 ila 3 hafta sürer.

Solunum yolu viral enfeksiyonlarının genel yapısında bu tanı %34 civarındadır. Aynı zamanda, doğası hakkında güncel verilere rağmen, akut bronşit, genellikle antibiyotiklerle tedavi edilen en mitolojik hastalıklardan biri olmaya devam etmektedir.

Kronik bronşit daha ciddi bir hastalıktır ve toplumdaki ana nedeni sigaradır, ancak iş yerindeki kirli hava veya zehirli gazlar gibi diğer faktörler akciğerleri etkilediğinde de ortaya çıkabilir. Kronik bronşit, etiyolojisi ve tedavi yöntemlerinde akuttan farklıdır ve akutun aksine zamanla ilerleme eğilimindedir.

Akut bronşitin etiyolojisi çoğunlukla bilinmemektedir. Morbiditede mevsimsel artış, yaş, komorbidite, influenza virüsüne karşı aşılama, spesifik patojenler için önemli faktörlerdir. Viral enfeksiyon için akut bronşit için kuluçka süresi 2-7 gündür. Hastalığın kademeli olarak başlamasının (2-3 gün içinde) bakteriyel patojenler için daha tipik olduğunu hatırlamakta fayda vardır.

Akut bronşitin başlıca nedenleri arasında koronavirüsler, influenza virüsleri, parainfluenza ve MS virüsü yer almaktadır. İnsidans oranı, bir salgının varlığı, yılın zamanı ve aşı kapsamı düzeyi gibi faktörlere bağlıdır.

Ayrıca, olağan tıbbi muayenenin bakteriyel bronşiti viralden yalnızca klinik verilerle ayırt etmeyi mümkün kılmadığı da akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, belirli semptomlarınız varsa, hastalığın seviyesini belirleyecek ve gerekli tedaviyi reçete edecek bir doktora başvurduğunuzdan emin olun.