Anestezi nedir ?

Anestezi – ağrıyı engellemek için cerrahi manipülasyonlarda kullanılan bir dizi önlem.

Anestezi uzmanları, ameliyatın türüne, süresine, hastanın genel sağlığına ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı anestezi türleri kullanır.

Anesteziklerin sınıflandırılması

1- Genel anestezi veya anestezi, bilinç kaybı, hassasiyet, kas tonusu ve bazı reflekslerin eşlik ettiği merkezi sinir sisteminin yapay bir şekilde engellenmesidir. Genel anestezi türü şunları içerir:

A) İntravenöz anestezi – uzun ve derin etki ile karakterize edilen inhalasyon olmayan anestezi türlerine aittir. Bu anestezi yöntemi, kan plazmasındaki ilacın sabit bir seviyesini korumanıza izin verir, ayrıca ilacın kan plazmasındaki seviyesini kolayca ayarlayabilir, böylece ameliyatın aşamasına bağlı olarak anestezi derinliğini etkileyebilirsiniz. İntravenöz anestezi için en kısa yarı ömürlü, yani vücuttan hızla atılan ilaçları kullanın.

B) Endotrakeal (entübasyon) anestezi – karmaşık cerrahi prosedürlerde kullanılır (örneğin baş ve boyunda). Hastayı derin bir tıbbi uyku durumuna sokmayı içerir. Aynı zamanda kaslar tamamen gevşer, bağımsız solunum yoktur. Endotrakeal anestezi şunları içerir: trakeanın inkübasyonu, intravenöz anestezikler, sakinleştiriciler ve sakinleştiriciler, kas gevşeticiler, mekanik ventilasyon (havalandırma).

C) Laringeal maske kullanımı ile anestezi (inhalasyon anestezisi) – ilaçların solunum yolundan girmesini içerir. Bu durumda, anestezi cihazları kullanılır – hastanın hava yollarına açık bir şekilde dozlanmış bir analjezik miktarının hava ile bir karışım içinde verilmesine yönelik cihazlar.

2- Lokal anestezi, bilinç kaybı olmadan vücudun belirli bir bölgesinde ağrının ters blokajıdır. Lokal anestezi türü şunları içerir:

A) Epidural anestezi – omuriliğe anestezik bir solüsyonun sokulması. Lomber omurga seviyesinde sinir uçlarının duyarlılığının tam bir blokajı ve bacaklarda hassasiyet kaybı vardır.

B) Kaudal anestezi – kaudal boşluğa anestezik verilmesi. Kaudal boşluk, epidural boşluğun sakral kısmıdır. Bu tip anestezide anestetik uygulanması, lomber omurga, cinsel organlar ve bacaklar altındaki alanda hassasiyet kaybını içerir.

Klinikte cerrahi müdahalelerin avantajları

1 – Profesyonellik. Kliniğimizin cerrahları, bilgi ve becerilerini geliştirmek için düzenli eğitim ve stajlardan geçer, konferanslara, tematik kongrelere ve kurslara katılırlar.
2 – Güvenlik. Klinik, hastayı ve sağlık personelini korumak için tüm modern asepsi ve antiseptik kurallarına uyar.
3 – Bireysel yaklaşım. Kliniğin isteklerine ve olanaklarına bağlı olarak, size uygun olan bakım miktarı ve türü sağlanacaktır.

4 – çok yönlülük Klinikte aşağıdaki uzmanlık alanlarından doktorlar çalışmaktadır: ürolog, jinekolog, proktolog, ortopedist-travmatolog, dermatovenereolog, güzellik uzmanı. Gerekirse, bu uzmanlara danışma fırsatınız olacak.
5 – Kliniğimizin önceliği sadece kusursuz operasyon değil, ameliyat sonrası erken ve geç dönemde de hastanın tam desteğidir. Çeşitli uzmanlık doktorları ve çok çeşitli prosedürler sayesinde plastik cerrahi sonrası sonuç uzun süre korunacaktır. Teşhis ve tedavi için modern ekipmanlar kullanıyoruz, böylece operasyonun sonucunu tahmin edebiliyor, riskleri ve komplikasyonları en aza indirebiliyoruz.